Realizované zakázky

Ukázka realizovaných zakázek

Kácení jasanu

Kácení jasanu v těsné blízkosti statku, obytného domu a kapličky z 19. století. Znalecký posudek na základě akustické tomografie vyhodnotil výrazně sníženou vitalitu i stabilitu stromu a konstatoval jádrovou hnilobu bazální části kmene a pravděpodobně i kořenového systému, včetně napadení dřeva patogenními organismy. Kořeny rovněž narušovali statiku kapličky z 19. stol. a přilehlého domu. Na základě výše zmíněného se ÚMČ Velká Chuchle rozhodl pro odstranění stromu.

Rekonstrukce střechy

Rekonstrukce staré střechy z vlnitého eternitu. Kompletně nová skladba (odvětrávaná): záklop z prken, difuzní fólie, kontralatě, latě, velkoformátový tvarovaný lakovaný plech, montáž malého střešního okna, průstup komínu, podokapní žlaby a provizorní svody dešťové vody do doby, než bude dokončeno opláštění budovy.

Instalace sítě proti ptactvu

Instalace sítě proti ptactvu na 4-podlažní dům, k zamezení přístupu, zejména, holubů do prostoru lodžií, kde často hnízdili a lodžie značně znečišťovali.

Renovace komínových lávek

Oprava uvolněného kotvení lávek ke komínům, obroušení staré, kované konstrukce, nový nátěr (2 vrstvy) a nahrazení shnilých dřevěných pochozích částí za kovové rošty.

Demolice střechy stodoly

Postupná demolice nestabilní střechy stodoly.

Montážní práce při rekonstrukci železničního mostu

Montážní práce při rekonstrukci příhradového železničního mostu (trať Pňovany - Blahousty) z počátku 20. stol. Proběhla rekonstrukce pilířů a výměna třech starých oblouků za oblouky nové. Výměna oblouků byla realizována unikátní technikou, při které došlo ke "svázání" starého oblouku s novým a následně k otočení o 180 stupňů.

(viz Rekonstrukce železničního mostu přes vodní nádrž Hracholusky)

Oprava osvětlení

Oprava a výměna osvětlení ve skladech farmaceutické firmy.

Oprava atiky a natření plechových prvků a kominické lávky

Oklepání nesoudržných vrstev omítky, špryc, omítka, štuk, penetrace, dvě vrstvy fasádní barvy. Odstranění nesoudržných vrstev starého nátěru a opatření dvou vrstev nátěru nového všech plechových prvků a kované komínové lávky.

Vytvoření průstupu komínu

Vytvoření průstupu, upravení laťování, připevnění Pb/nerez komínové průchodky a připevnění krytiny.

Montáž vzduchotechniky

Montáž vzduchotechniky ve světlíku 5-ti podlažního domu v Ječné ulici.

Montáž zábran proti sesuvu sněhu

Montáž proti-sněhových háků, mříží, aj.. Prevence proti sesuvu sněhu ze střech. Ochrana podokapních žlabů a prostoru pod nimi.

Výroba a montáž klempířských prvků

Výroba a montáž oplechování atiky a prostoru mezi kovovou konstrukcí a okapnicí skleníku (vše FeZn) a výroba a montáž okapničky nad vjezd garáže (lakovaný FeZn).

Více fotografií z realizovaných zakázek naleznete na našich facebookových stránkách:

(viz Foto práce ve výškách)