Realizované zakázky

Ukázka realizovaných zakázek

Kácení jasanu

Kácení jasanu v těsné blízkosti statku, obytného domu a kapličky z 19. století. Znalecký posudek na základě akustické tomografie vyhodnotil výrazně sníženou vitalitu i stabilitu stromu a konstatoval jádrovou hnilobu bazální části kmene a pravděpodobně i kořenového systému, včetně napadení dřeva patogenními organismy. Kořeny rovněž narušovali statiku kapličky z 19. stol. a přilehlého domu. Na základě výše zmíněného se ÚMČ Velká Chuchle rozhodl pro odstranění stromu.

Rekonstrukce střechy

Rekonstrukce staré střechy z vlnitého eternitu. Kompletně nová skladba (odvětrávaná): záklop z prken, difuzní fólie, kontralatě, latě, velkoformátový tvarovaný lakovaný plech, montáž malého střešního okna, průstup komínu, podokapní žlaby a provizorní svody dešťové vody do doby, než bude dokončeno opláštění budovy.

Instalace sítě proti ptactvu

Instalace sítě proti ptactvu na 4-podlažní dům, k zamezení přístupu, zejména, holubů do prostoru lodžií, kde často hnízdili a lodžie značně znečišťovali.

Renovace komínových lávek

Oprava uvolněného kotvení lávek ke komínům, obroušení staré, kované konstrukce, nový nátěr (2 vrstvy) a nahrazení shnilých dřevěných pochozích částí za kovové rošty.

Montážní práce při rekonstrukci železničního mostu

Montážní práce při rekonstrukci příhradového železničního mostu (trať Pňovany - Blahousty) z počátku 20. stol. Proběhla rekonstrukce pilířů a výměna třech starých oblouků za oblouky nové. Výměna oblouků byla realizována unikátní technikou, při které došlo ke "svázání" starého oblouku s novým a následně k otočení o 180 stupňů.

(viz Rekonstrukce železničního mostu přes vodní nádrž Hracholusky)

Oprava osvětlení

Oprava a výměna osvětlení ve skladech farmaceutické firmy.

Oprava atiky a natření plechových prvků a kominické lávky

Oklepání nesoudržných vrstev omítky, špryc, omítka, štuk, penetrace, dvě vrstvy fasádní barvy. Odstranění nesoudržných vrstev starého nátěru a opatření dvou vrstev nátěru nového všech plechových prvků a kované komínové lávky.

Vytvoření průstupu komínu

Vytvoření průstupu, upravení laťování, připevnění Pb/nerez komínové průchodky a připevnění krytiny.

Výroba a montáž klempířských prvků

Výroba a montáž oplechování atiky a prostoru mezi kovovou konstrukcí a okapnicí skleníku (vše FeZn) a výroba a montáž okapničky nad vjezd garáže (lakovaný FeZn).

Více fotografií z realizovaných zakázek naleznete na našich facebookových stránkách:

(viz Foto práce ve výškách)