Provádíme výškové práce v exteriéru i interiéru, klempířské a pokrývačské práce, opravy a čištění střech a fasád bez použití lešení, rizikové kácení stromů,  instalace ochranných systémů proti ptactvu, montáže, demontáže, demolice a další práce za použití lanových technik.

Veškeré práce jsou prováděny pracovníky řádně proškolenými pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou dle NV 362/2005 sb.

Máme sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu včetně újmy způsobené vadou výrobku a vadou práce po předání u Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group.